Category Archives: Giải pháp

Hướng dẫn cài đặt sử dụng phần mềm máy chấm công

5 (100%) 4 votes

Danh mục [Ẩn]

 • 1 Cài đặt phần mềm máy chấm công
  • 1.1 Khai báo ID máy chấm công
   • 1.1.1 Loại máy :
   • 1.1.2 Password:
   • 1.1.3 ID máy:
   • 1.1.4 Địa chỉ IP:
   • 1.1.5 Địa chỉ web:
  • 1.2 Đăng ký máy chấm công
  • 1.3 Kết nối máy chấm công
   • 1.3.1 Download tải dữ liệu chấm công:
 • 2 Hướng dẫn sử dụng phần mềm máy chấm công
   • 2.0.1 Tải danh sách nhân viên lên máy chấm công.
  • 2.1 Quản lý nhân viên tạo sơ đồ công ty
   • 2.1.1 Tạo sơ đồ quản lý công ty
   • 2.1.2 Quản lý nhân viên:
  • 2.2 Phân quyền trên phần mềm chấm công
  • 2.3 Cài đặt ca làm việc trên phần mềm
   • 2.3.1 Bước 1. Khai báo Ca làm việc
   • 2.3.2 Giờ xác định ca:
   • 2.3.3 Tính công:
   • 2.3.4 Bước 2. Khai báo lịch trình Ca làm việc
   • 2.3.5 Bước 3: Khai báo lịch trình vào ra
  • 2.4 Bảng chấm công và báo cáo
  • 2.5 Bài Viết Liên Quan

Cài đặt phần mềm máy chấm công

Khai báo đăng ký máy chấm công
Khai báo đăng ký máy chấm công
 • Chạy file Logicbuy.exe trên đĩa CD gửi kèm theo máy.
 • Khi chạy file cài đặt nên chọn cài vô ổ D hay E để tránh mất dữ liệu khi cài lại máy tính và
  các sự cố không mong muốn khác. (Nhấn nút Browse để chọn đường dẫn mới cho chương trình).
 • Sau khi cài xong thì phần mềm sẽ báo máy có hoặc không có Framework 4. Nếu chưa có download tại link: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17851.
 • Tiếp đó kiểm tra xem máy chạy win 32bit hay 64bit bằng cách: Chuột phải vào biểu tượng My computer –> Properties. Tiếp đó vào ổ C >>> Program Files >>> Logicbuy >>> Dll >>> Dangkywin32 hoặc dangkywin64.
  Nhấn đúp vô biểu tượng để mở chương trình máy chấm công lên.
 • Lần đầu tiên sẽ có thông báo yêu cầu chọn file dữ liệu cho chương trình.
 • Xuất hiện của sổ chương trình mới, tiếp tục nhấn biểu tượng có 3 dấu chấm …để chọn DataBase
Cài đặt lựa chọn cơ sở dữ liệu
Cài đặt lựa chọn cơ sở dữ liệu
 • Chọn tiếp bên trong thư mục Data.
 • Rồi chọn tiếp file LBDATA.mdb
 • Sau nhấn chọn đồng ý.
 • Nhấn tiếp rồi đợi 1 chút sẽ thấy giao diện phần mềm chấm công.
 • Lúc này cần kiểm tra địa chỉ IP trên máy tính và đổi địa chỉ IP trên máy cấm công về đúng dải địa chỉ IP trên máy tính. Cách làm như sau:
 • Kiểm tra địa chỉ IP máy tính để đảm bảo đặt địa chỉ IP trên máy chấm công trùng với dải đại chỉ máy tính bạn đang dùng.
 • Chọn Start >> Nhập “Run” vào ô tìm kiếm >>> Gõ “cmd” >>> Nhấn Enter>>> Nhập “ipconfig”. ở đây sẽ hiển thị thông tin giải địa chỉ IP máy tính của bạn. Bạn chỉ cần đặt địa chỉ IP trên máy chấm công cùng giải này là được.
Giải ip cài đặt phần mềm
Giải ip cài đặt phần mềm

Bạn có thể xem thêm các dòng máy chấm công vân tay

Khai báo ID máy chấm công

Tùy vào các model của máy chấm công mà có các thông số khai báo khác nhau. Ở đây có 2 loại máy là màn hình màu ( TFT) và màu đen trắng. ( B&W). Chọn “ máy chấm công” hình ảnh sẽ giống hình bên dưới:Khai báo ID máy chấm công

Khai báo ID máy chấm công

 • Nhấn nút dấu + để khai báo 1 máy chấm công mới.
 • Tên máy:Nhập tên của máy chấm công VD: MAY CHAM CONG, MCC, Máy  1T
 • Kiểu kết nối:
 • RS232/RS485 :kết nối từ máy tính tới máy chấm công qua cổng COM.
 • TCP/IP : kết nối với máy chấm công qua cổng mạng (RJ45), chỉ cần dùng mạng
  nội bộ không cần kết nối Internet (LAN).

Loại máy :

 • Màn hình B&W:máy chấm công màn hình trắng đen (trên bàn phím có phím Menu)
 • Màn hình  TFT: máy  chấm  công  màn  hình  màu.  (thường  Model  máy  có  chữ  C cuối  như  X958C, X628C, 4000TID-C, U160C, 6868, 3979C….trên bàn phím có phím M/Ok)

Password:

Mật  khẩu  kết  nối  với  máy  chấm  công,  mặc  định  là  0.  Nếu  thay  đổi  thành  một  giá  trị  khác giá trị trên máy chấm công thì sẽ không kết nối tải dữ liệu từ máychấm công được.

ID máy:

 • Mã máy chấm công để phân biệt nếu công ty có nhiều máy chấm công.
 • Trường hợp công ty chỉ dùng 1 máy chấm công thì không cần quan tâm mục này.

Địa chỉ IP:

 • Địa chỉ để kết nối tới máy chấm công qua cổng mạng, mặc định là 192.168.1.201.
 • Trường hợp lớp mạng máy tính trong công ty khác lớp mạng trên máy chấm công thì phải cài đặt  lại  địa  chỉ  IP  trên  máy  chấm  công  cho  phù  hợp  mới  kết  nối  và  lấy  dữ  liệu  từ  máy chấm công về máy tính được ( đã hướng dẫn ở trên)

Địa chỉ web:

 • Là địa chỉ để kết nối với máy chấm công qua giao thức mạng INTERNET.
 • Chức năng này có thể tải dữ liệu máy chấm công từ một chi nhánh khác của công ty. ( Ví dụ: máy tính ở Sài Gòn có thể lấy dữ liệu máy chấm công gắn ở Hà Nội nếu đã thực hiện)
 • NAT IP máy chấm công ở Hà Nội ra mạng INTERNET.
 • Muốn dùng tính năng này thì thiết bị truy cập INTERNET của công ty (Modem/Router) phải
 • có chức năng NAT, để public địa chỉ của máy chấm công ra mạng INTERNET.
 • Để thực hiên NAT thì cổng lấy dữ liệu sẽ là 4370 và dùng giao thức UDP.

Sau tất cả những chọn lựa phù hợp với model máy nhấn nút SAVE để lưu lại.

Save toàn bộ cài đặt
Save toàn bộ cài đặt

Đăng ký máy chấm công

Đối với mỗi Máy chấm công (MCC) muốn kết nối tải dữ liệu lên xuống giữa MCC với Máy tính (PC) qua cổng cable Mạng hay cable COM thì phải đăng ký MCC.

Các bước thực hiện đăng ký máy chấm công:

Vẫn ở menu khai báo máy chấm công ở bước trước chọn biểu tượng như hìn vẽ để đăng ký:

Khai báo đăng ký máy chấm công
Khai báo đăng ký máy chấm công

Kết nối RS232/RS485: Cổng COM.

 • Kết nối TCP/IP: Cổng Mạng (RJ45).
 • Địa chỉ IP: Nhập  đúng  ñịa  chỉ  IP  trên  máy  chấm  công,  mặc  định  là  192.168.1.201,  địa  chỉ  này được thay đổi tùy theo lớp mạng của Công ty lắp đặt máy.
 • Địa chỉ web: Dùng cho những Máy chấm công áp dụng giao thức NA T (lấy dữ liệu từ xa qua mạng Internet).
 • Port: Cổng lấy dữ liệu từ Máy chấm công. Mặc định là 4370
 • Số Sêri: Sau khi chọn các thông số phù hợp, nhấn nút Kết Nối để kết nối với Máy chấm công.
 • Khi kết nối thành công (có tín hiệu mạng) thì Số Sêri sẽ tự động xuất hiện.
 • Số đăng ký: sau  khi  có  số  Serial  phải  nhập  số  đăng  ký  để  đăng  ký  sử  dụng  Máy  chấm  công.
 • Số đăng ký được ghi trên nhãn đĩa phần mềm gửi kèm theo máy khi mua.

Sau khi nhập số đăng ký xong nhấn nút Đăng Ký để hoàn thành thao tác đăng ký sử dụng máy.

Kết nối máy chấm công

Hoàn thành khai báo và đăng ký máy chấm công xong ta thực hiện kết nối máy chấm công để tải dữ liệu nhân viên cũng như dữ liệu chấm công:

Kết nối máy chấm công
Kết nối máy chấm công

Chọn “kết nối MCC” Màn hình kết nối máy chấm công sẽ xuất hiện (hình dưới).

Giao diện kết nối
Giao diện kết nối

Chọn  máy  cần  kết  nối  ->  kết  nối  (nếu  kết  nối  thành  công  thì  dòng  chữ  màu  đỏ sẽ  thông  báo  là đang kết nối với máy đó. còn không kết nối được thì sẽ báo là kết nối không thành công).

Kết nối thành công
Kết nối thành công

Sauk hi kết nối thành công sẽ có những tab khác nhau với những chức năng như sau:

Download tải dữ liệu chấm công:

Download tải dữ liệu chấm công:
Download tải dữ liệu chấm công:
 • Để tải dữ liệu thời gian của nhân viên Nhấn “ Tải về máy tính”  lúc này máy sẽ load dữ liệu chấm công mới nhất của từng nhân viên.
 • sau đó bạn chọn ‘ Tiếp” Lúc này vào “ báo cáo” để tính công và xem thời gian chấm công của từng nhân viên.
 • Download nhân viên: Tải nhân viên về phần mềm, có thể là tải dấu vân tay, mã thẻ hay tên nhân viên.
 • Bạn chọn “ Duyệt từ máy chấm công” Rồi “ Cập nhật” Lúc này danh sách nhân viên sẽ được cập nhật lên phần mềm.
 • bạn vào “ Nhân viên” sẽ thấy thông tin mọi người, tiến hành đổi tên và điền các thông số của từng người.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm máy chấm công

Tải danh sách nhân viên lên máy chấm công.

 • Tải tên nhân viên từ phần mềm chấm công lên máy chấm công.
 • Tải danh sách nhân viên lên máy chấm công
  Tải danh sách nhân viên lên máy chấm công
 • Chọn nhân viên cần chuyển lên, phòng ban hoặc tất cả mọi người rồi nhấn “ Đồng ý” để tải lên máy chấm công.
 • Thông tin máy: xem thông  tin  trên  máy  chấm  công  về  số  nhân  viên,  vân  tay,  dữ  liệu  trên  máy chấm công.

Quản lý nhân viên tạo sơ đồ công ty

Tạo sơ đồ quản lý công ty

 • Chọn tùy chỉnh >>> chọn sơ đồ
Tạo sơ đồ quản lý công ty
Tạo sơ đồ quản lý công ty
 • Tiếp tục chọn từng mục nhỏ để thay đổi theo đúng như quy mô của từng công ty:

Quản lý nhân viên:

 • . Sau khi thực hiện việc tải nhân viên về máy tính, thì những nhân viên này sẽ được lưu tại mục “quản lý nhân viên”.
Quản lý nhân viên:
Quản lý nhân viên:
 • Ở đây bạn sẽ thực hiện các thao tác nhập liệu các thông tin của từng nhân viên.
 • theo số ID đã lấy ban nãy gồm các thông tin: Họ tên gồm tên nhân viên và tên chấm công, giới tính, ngày sinh….
 • Chuyển từng nhân viên về đúng phòng ban làm việc
 • Chọn những nhân viên của một phòng ban và chuyển về đúng phòng làm việc theo danh sách. của từng công ty nơi lắp máy chấm công:
Tạo danh sách nhân viên trên phần mềm
Tạo danh sách nhân viên trên phần mềm
 • Chọn đúng phòng ban nơi làm việc của từng người và nhân “ Đồng ý”

Phân quyền trên phần mềm chấm công

 • Phân quyền:Mặc định  của phần mềm là  khi cài đặt xong và mở lên thì sẽ  thẳng  chương trình. nhưng khi bạn muốn mở phần mềm lên thì phải bắt đăng nhập thì bạn làm như sau:
 • Chọn “ Tùy chỉnh” >> NV quản lý >> Điền đầy đủ thông tin như: Tên người quản lý ( chọn), nhập mật khẩu và chọn những việc người quản lý có thể thực hiện.
Phân quyền trên phần mềm chấm công
Phân quyền trên phần mềm chấm công
 • Bấm  thêm  mới   chọn  nhân  viên  để  đăng  nhập   nhập  mật  mã  (2  lần).  check  vào  hết  4 dấu check Cập nhật (chúng ta có thể tạo nhiều người quản lý).

Cài đặt ca làm việc trên phần mềm

Bước 1. Khai báo Ca làm việc

 • Chọn Ca làm việc trên thanh Menu, click chọn “thêm mới” và thực hiện khai báo giờ theo quy định của từng công ty.
 • Khi tính công và in ra báo cáo hàng tháng, phần mềm sẽ tự động nhân các giá trị hệ số tương ứng
 • với giờ công làm việc của nhân viên.
Khai báo Ca làm việc
Khai báo Ca làm việc
 • Một Ca Làm Việc: Một ca làm việc được quy định bởi 2 lần chấm công, lần 1 là chấm vào ca, lần 2 là chấm ra ca. Như vậy cứ mỗi 2 lần chấm công sẽ được tính là 1 ca làm việc.
 • Mã Ca: Nhập tên ca làm việc (nên nhập gợi nhớ để dễ chỉnh sửa khi cần thiết).
 • Giờ vào: Giờ bắt đầu tính công của 1 ca làm việc, giờ này sẽ được so sánh với giờ chấm công
 • vào ca của nhân viên để xác định số phút đi làm trễ.
 • Giờ ra: giờ kết thúc tính công của 1 ca làm việc, giờ này sẽ được so sánh với giờ chấm công ra ca của nhân viên để xác minh số phút đi về sớm.
 • Giờ bắt đầu ăn trưa: Là giờ bắt đầu nghỉ giải lao giữa ca làm việc, nhân viên không chấm công giờ này.
 • Giờ kết thúc ăn trưa: Là giờ kết thúc khoảng thời  gian nghỉ giải lao giữa ca làm việc, nhân viên không chấm công giờ này.
 • Lưu ý:  Giờ  bắt  đầu  nghỉ  trưa  và  kết  thúc  nghỉ  trưa  chỉ  có  tác  dụng  tính  ra  tổng  số  giờ  làm  việc chính thức của 1 ca làm việc.
 • Giờ ra – Giờ Vào – (Kết thúc ăn trưa – Bắt đầu ăn trưa) = Tổng thời gian làm việc chính thức.

Giờ xác định ca:

 • Bắt đầu vào – Kết thúc vào: khoảng thời gian cho phép nhân viên chấm công vào ca làm việc. Nếu  nhân  viên  chấm  công  vào ca  ngoài  giờ  này  thì  phần  mềm  sẽ  không  tính  công. hoặc tính công bị sai ca.
 • Bắt đầu  ra  –  Kết  thúc  ra:  khoảng  thời  gian  cho  phép  nhân  viên  chấm  công  ra ca  làm việc. Nếu nhân viên chấm công ra ca ngoài giờ này thì phần mềm sẽ không tính công, hoặc tính công bị sai ca.

Tính công:

 • số ngày công đạt được khi nhân viên chấm công đủ 2 lần vào ca và ra ca.
 • Xem chủ nhật như ngày thường:  Nếu  tính  năng  này  được  chọn  thì  khi  tính  công  những ngày làm chủ nhật. của nhân viên sẽ không được nhân hệ số như cài đặt trong phần khai báo hệ số mà sẽ được tính công như ngày làm thông thường.
 • Xem ngày lễ như ngày thường: (giống như mục xem chủ nhật như ngày thường).
 • Cho phép trễ: khoảng thời gian (số phút) mà nhân viên được phép  chấm công sau giờ vào ca mà khi tính công phần mềm không báo đi làm trễ.
 • Cho phép sớm: khoảng thời gian (số phút) mà nhân viên được phép chấm công trước giờ ra ca mà khi tính công phần mềm không báo đi về sớm.
 • Nếu không có giờ ra thì tổng giờ là: (số phút) Trường hợp muốn áp dụng cho nhân viên chỉ chấm công vào, không cần chấm công ra ca mà vẫn được tính công  thì tổng thời gian được tính công bao nhiêu.
 • Nếu không có giờ vào thì tổng giờ là: (số phút) Trường hợp muốn áp dụng cho nhân chỉ chấm công
 • ra ca, không cần chấm công vào ca mà vẫn được tính công  thì tổng thời gian được tính công là bao nhiêu.

Bước 2. Khai báo lịch trình Ca làm việc

 • Lịch trình vào ra là lịch bắt giờ chấm vào hay chấm ra của nhân viên để tách ca làm việc.
 • Một ngày một nhân viên có thể chấm công nhiều ca làm việc khác nhau,
 • để tách các ca làm việc là dựa vào phần khai báo lịch trình Vào ra nên phần này rất quan trọng.
 • Chọn “ Lịch trình” trên thanh menu và chọn “ Thêm mới” để khai báo lịch trình
Khai báo lịch trình Ca làm việc
Khai báo lịch trình Ca làm việc
 • Thêm mới: để thêm mới bất kỳ một lịch vào ra thì việc đầu tiên là phải nhấn nút Thêm Mới. nếu quên bước này khi lưu dữ liệu phần mềm sẽ báo lỗi.
 • Lưu: sau khi thiết lập các thông số phù hợp với việc chấm công tách ca làm việc, phải nhấn lưu để lưu lại những thay đổi.
 • Xóa: khi thiết lập lịch vào ra không đúng hay vì một lý do nào đó mà muốn xóa bỏ lịch trình vào ra thì nhấn nút này.
 • Chọn ca: Ở đây cho phép một người làm việc nhiều ca khác nhau.
 • Ví dụ nhiều bên sẽ làm việc thứ 7 với lịch khác với các ngày trong tuần thì chọn cả 2 ca làm. việc như vậy nhân viên sẽ chấm công mà máy tự động vẫn hiểu ca.
 • Chọn tất cả: Ở đây cho phép chọn những ngày làm việc trong tuần, nếu không làm chủ nhật thì bỏ chọn ngày chủ nhật.

Bước 3: Khai báo lịch trình vào ra

Khai báo lịch trình vào ra
Khai báo lịch trình vào ra
 • Chọn “ Thêm mới” và khai báo tên theo ca làm việc để cho dễ nhớ.
 • Thời gian nhỏ nhất:Khi nhân viên chấm công bắt ñầu giờ làm việc,
 • có thể vì một lý do nào ñó nhân viên  này  quên  rằng  mình  đã  chấm  công
 • rồi  hay  chưa  thì  trong  khoảng  thời  gian  nhỏ  nhất  này  người nhân viên đó có thể chấm công lại mà khi tính công trên phần mềm sẽ chỉ lấy một giờ chấm sớm nhất.
 • Các giờ chấm công khác trong khoảng này phần mềm sẽ bỏ qua.
 • Thời gian lớn nhất: Là  tổng  thời  gian  làm  việc  lớn  nhất  cho  phép  của  một ca  làm  việc. nếu  lấy  giờ chấm ra ca trừ giờ chấm vào ca mà có số phút nhỏ hơn.
 • Thời Gian Lớn Nhất thì 2 lần chấm đó được  tính là 1 ca làm việc.
 • Còn nếu giờ chấm ra ca trừ giờ chấm vào ca mà lớn hơn khoảng này thì phần mềm sẽ tách 2 lần chấm đó thành 2 ca làm việc khác nhau.
 • Khoảng giờ giữa hai cặp Vào Ra: Là khoảng thời gian giữa lần chấm ra ca trước và lần chấm vào ca tiếp theo. áp dụng cho trường hợp nhân viên làm nhiều ca liên tiếp nhau.
 • Chọn từ máy: là cách thức chấm công mà để phân biệt giờ vào ca hay. ra ca thì nhân viên phải nhấn chọn trạng thái là Vào hay là .Ra trên máy chấm công trước rồi sau đó mới tiến hành chấm công.
 • Tự động: Nếu thời gian giữa 2 lần chấm công là lớn hơn. Thời Gian Nhỏ Nhất thì khi tính công phần mềm sẽ lấy. giờ chấm công lần đầu là vào ca, lần chấm tiếp theo là ra ca. lần chấm tiếp theo nữa là vào ca khác và cứ tiếp tục như vậy.
 • Phân theo giờ: Quy  định  từ  giờ  nào  chỉ  được  chấm  vào  ca  và  từ  giờ  nào  mới được  chấm  ra  ca.  nếu chọn  cơ  chế  tính  công  là.  Phân  Theo  Giờ  thì  phài  có  bước  khai  báo  giờ  chọn  vào  ra
 • Theo ID máy: Trường hợp công ty lắp đặt nhiều máy chấm công, các  Máy Chấm Công có ID lẻ là chỉ dùng riêng cho việc chấm vào ca. Máy Chấm Công có ID chẵn dùng riêng cho việc chấm công ra ca.
 • Giờ đầu là VÀO, giờ cuối là RA trong một ngày: Trường hợp Công ty dùng máy chấm công kết hợp kiểm soát cửa thì một lần có thể chấm mở cửa nhiều lần. nhưng khi tính công chỉ xét lần chấm đầu tiên và lần chấm cuối cùng trong 1 ngày.
 • Một lần chấm công sau một ngày: Đối với những ca làm việc qua đêm thì giờ chấm. vào là giờ của ngày hôm trước, giờ chấm ra là giờ của .ngày hôm sau, nên ca này 1 ngày chỉ có 1 lần chấm công.
 • Loại bỏ giờ ra của ngày cuối tháng trước: Trường hợp ca làm việc qua đêm, thì giờ chấm công ra ca là giờ sáng của ngày hôm sau.
 • Nên khi tính công phải loại bỏ khoảng giờ này, trong trường hợp không loại bỏ khoảng giờ này thì khi tính công, giờ ra này sẽ được xem là giờ chấm công vào của ca làm việc.
Lên lịch làm việc cho nhân viên
Lên lịch làm việc cho nhân viên

Bảng chấm công và báo cáo

Bảng báo cáo chấm công phần mềm
Bảng báo cáo chấm công phần mềm
 • Ở đây cho phép chọn thời gian từ ngày nào đến ngày nào, chọn từ nhiên viên đến nhân viên nào.
 • Có thể cho phép chọn một người, một nhóm người, từng phòng ban khác nau,
 • mặc định sẽ là cả công ty từ người đầu tiên đến người cuối cùng.
 • Hiện hành: Sẽ chỉ cập nhật những nhân viên của ngày đã chọn đi làm,
 • còn những nhân viên nghỉ hoặc đi làm nhưng không chấm công sẽ không hiển thị.
 • Giờ chấm công: Hiển thị đầy đủ giờ chấm công của mọi người trong công ty để có thể cập nhật một cách chính xác nhất.
 • Báo cáo: Cho phép chọn từng người, từng phòng ban, hay cả công ty để tính công
 • in báo biểu theo những mẫu báo biểu đã sẵn bên dưới.

File tải dowload hướng dẫn: Hướng dẫn sử dụng máy chấm công vân tay

KHÓA CỬA KÍNH VÂN TAY OLOK G501 CAO CẤP GIÁ TỐT NHẤT CAMERA THANH HÓA

0916.343.363 0975.123.200 infolionlock@gmail.com KHÓA CỬA KÍNH VÂN TAY OLOK G501 4.800.000 ₫ Mẫu khóa cửa vân tay cho cửa kính Phương thức mở:  Vân tay /Mã Số /Thẻ Từ/ remote (option) Được tích hợp để đảm bảo độ an ninh, an toàn caocũng như tính thẩm mỹ cho ngôi nhà, công trình của ban.  “Liên Hệ” để […]

Camera Giám Sát Không Dây Ngoài Trời Yoosee 2 Râu X7000 camera thanh hóa 680k

 2 Râu X7000 680.000 VNĐ Camera giám sát Hỗ trợ đèn hồng ngoại và đèn LED Cảm biến hình ảnh: 720P 1.0MPX Độ phân giải video: 1280x720P Ống kính: 3.6/2.8mm Hồng ngoại: 20m Báo động: Hỗ trợ báo động qua điện thoại, emai DỊCH VỤ VÀ ƯU ĐÃI! Khi Mua Sản Phẩm Miễn Phí Giao Hàng […]

Camera Yoosee 2 Râu Ngoài Trời S100M rẻ nhất camera thanh hóa 630k

 Camera Yoosee 2 Râu Ngoài Trời S100M – Mắt Camera 1.0 MP 580.000 VNĐ Cảm biến hình ảnh: 1.0Mpx Chất lượng hình ảnh: HD 720P Hồng ngoại: Có Kết nối Wifi 802.11 b/g/n. Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều DỊCH VỤ VÀ ƯU ĐÃI! Khi Mua Sản Phẩm Miễn Phí Giao Hàng Đơn >500.000Đ Ship COD […]

Những ưu điểm vượt trội của Camera giám sát IP không dây Camera thanh hóa

Những ưu điểm vượt trội của Camera giám sát IP không dây: Tóm tắt nội dung Những ưu điểm vượt trội của Camera giám sát IP không dây: Về thiết kế 2. Về chất lượng hình ảnh Các tính năng. 3.1 Đàm thoại 2 chiều 3.2 Tính năng cảnh báo chuyển động 3.3 Góc quay […]

Camera IP Wifi Dahua IPC-C15P rẻ nhất camera thanh hóa

Camera IP Wifi Dahua IPC-C15P Tình trạng: Còn hàng Bảo hành:Chính hãng 24 tháng – Cản biến hình ảnh 1/3” 1.3Megapixel CMOS .. – Độ phân giải 1.3 Megapixel  – Tốc độ ghi hình 25/30fps@1.3P(1280×960)  – Ống kính cố định 2.3mm, tầm quan sát xa 10m  – Tích hợp Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), tích hợp míc và loa, đàm thoại […]

Camera thanh hóa Lắp camera cho công ty nội thất bàn ăn Badova

Nội dung chính [Ẩn] Lắp đặt hệ thống 46 camera cho công ty nội thất bàn ăn Badova tại 282 lĩnh nam, Hoàng Mai, Hà Nội và kho hàng của Badova tại số 8 dương đình nghệ, yên hòa, cầu giấy.  Giới thiệu về công ty nội thất bàn ăn Badova. Yêu cầu lắp camera của […]

SSD WD Blue 500GB giá 1200k rẻ nhất camera thanh hóa

Đánh giá SSD WD Blue 500GB: Hiệu năng nhanh, giá thành hợp lý trong phân khúc Western Digital từ lâu đã là một thương hiệu đáng tin cậy trong lĩnh vực lưu trữ điện tử với dòng sản phẩm HDD WD Blue, Red, Purple và Black. Tuy nhiên với xu thế SSD càng trở nên phổ biến và được ưa chuộng, hãng lưu […]

Chuẩn Nén Công Nghệ H.256 Là Gì? camera thanh hóa

Chuẩn Nén Công Nghệ H.256 Là Gì? Nội dung chính [Ẩn]1. CÔNG NGHỆ H.256 LÀ GÌ?2. Ưu điểm nổi trội của công nghệ H.265 Thị trường công nghệ là một thị trường đầy tiềm năng cho tương lai sau này, trở lại những năm gần đây khi mà lĩnh vực công nghệ và truyền thông ngày […]

Camera benco thanh hóa Quy trình quản sản xuất camera tại Benco Việt Nam

Quy trình quản sản xuất camera tại Benco Việt Nam Nội dung chính [Ẩn]1. 1. Lên ý tưởng thiết kế:2. 2. Lựa chọn linh kiện3. 3. Lắp ráp sản phẩm4. 4. Thành phẩm 11. Lên ý tưởng thiết kế: Căn cứ vào nghiên cứu thị trường CCTV tại Việt Nam, BENCO đưa ra các tiêu chí cho một […]

0916.343.363
Đi đến